LinkedinTwitterFacebookInstagram

Interview Ernestine Comvalius: ‘Je kunt pas iets veranderen als je met elkaar verbonden bent’

By on Aug 29, 2013 in Interviews | 0 comments

De droom van Ernestine Comvalius kwam uit. Het Bijlmer Parktheater is uitgegroeid tot een buurttheater van nationale allure. Het theater is dé plek waar bewoners van Amsterdam Zuidoost elkaar ontmoeten. Het theater biedt daarnaast een podium voor opkomend talent uit Zuidoost. Maar er staan ook regelmatig bekende artiesten op de planken. Ernestine Comvalius is sinds 2009 directeur

Ernestine, stel jezelf voor in één zin.

Ernestine Comvalius Directeur BijlmerparktheaterAls het ook in twee zinnen mag… Ik ben een Surinaamse Nederlandse die goed is opgeleid en die in Nederland een bijdrage heeft geleverd aan de kunst- en culturele sector. Daarnaast ben ik ook moeder en oma.

Waar draait jouw wereld momenteel om?

Het klinkt misschien niet zo emancipatoir, maar de vreugde die haal ik uit mijn kleinkinderen is het allerbelangrijkste voor mij. Al geef je je volledig over aan je werk en je carrière, je familie is waar je op terug kunt vallen als het even misloopt of als je je carrière hebt afgerond. De relatie die je met je familie, en ook met je vrienden hebt opgebouwd, moet je koesteren. Dus voor dat aspect wil ik altijd aandacht hebben.

Als jij de baas van de wereld was wat zou je dan als eerste doen?

Als ik de baas van de wereld was, dan zou ik díe mensen die in staat zijn om ‘overstijgend’ te denken – díe mensen die er genoeg van hebben dat geld en egoïsme centraal staan – met elkaar in contact brengen. Zo ontstaat er een keten van krachten ‘all over the world’ die écht dingen zouden kunnen veranderen. Maar je kunt pas iets veranderen als je met elkaar verbonden bent.

Welk boek, kunst-, muziek-, toneel- of ander stuk zou je verplicht stellen?

Het NegerboekHet Negerboek van Lawrence Hill kwam als eerste in mij op, omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de slavernij is afgeschaft. Je weet dat mensen dit boek hebben willen verbranden vanwege het woord ‘neger’. Nou, dat vond ik niet zo verstandig, alhoewel ik ook niet van dat woord houd. Maar het boek is een roman, een kunstwerk, en de auteur heeft er een bedoeling mee gehad.

Lawrence Hill heeft uitgebreid research gedaan, onder andere in Middelbrug. Daar liggen de archieven opgeslagen van de Middelburgsche Commercie Compagnie, de MCC. Deze compagnie heeft vanuit Zeeland deelgenomen aan de slavernij. In de logboeken van het archief staat precies vermeld wat de leeftijd van de slaven was, hun lichamelijke conditie, voormalige eigenaren, wie er ziek was, echt àlles werd bijgehouden.

Lawrence Hill heeft een roman geschreven die je laat voelen wat de slavernij moet hebben betekend voor kinderen als Aminata, de hoofdpersoon uit het boek. Als Aminata aankomt in Amerika ziet ze mensen die op haar lijken, maar ze begrijpt niet waarom ze niet vluchten. Ze ziet wat er is geworden van haar nazaten. Die zijn allang vergeten hoe het is om vrij te zijn. Ze weten niet beter. Bovendien, waar moeten ze heen vluchten? Díe complexiteit heeft Hill heel mooi in de roman verwerkt.

Aan welk welk wereldwijf zou jij de wereldheerschappij willen toevertrouwen?

Er zijn maar weinig beroemde wereldvrouwen, maar er zijn natuurlijke talloze onbekende wereldvrouwen. Oprah Winfrey vind ik een voorbeeld van een wereldvrouw. Zij zoekt manieren om mensen met elkaar te verbinden en om kennis te verbreden. Zij stimuleert mensen daarmee.

Maar als je een wereldvrouw bedoelt die dichterbij mij staat, dan kies ik voor mijn dochter Jamilah. Zij is een werkende moeder, die het soms zwaar heeft, maar die er altijd voor haar kinderen is. Zij organiseert binnenkort een dag voor meer dan vijftig kinderen uit de buurt. Ondanks dat ze het druk heeft, blijft ze vooral aan anderen denken. Ja, ik vind haar een prachtvrouw.

Welke vraag moet zij beslist beantwoorden?

De vraag die ik haar wil stellen is: ‘Wat moet er gebeuren om de schoolcarrière van kinderen met een bi-culturele achtergrond succesvoller te doen verlopen?’

Lees verder: Interview Jamilah Blom

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This