LinkedinTwitterFacebookInstagram

NGPN

By on Dec 1, 2017 in Portfolio | 0 comments

Het Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland bestaat uit leden die (bijna) gepensioneerd zijn. Het netwerk heeft een divers ledenbestand, zowel man als vrouw en van verschillende culturele komaf.

Het doel van het NGPN is de kennis en expertise van alle (bijna) gepensioneerde professionals in Nederland te borgen en in te zetten bij diverse vraagstukken van maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

In opdracht van het NGPN schrijf ik artikelen t.b.v. de website die aansluiten bij de interesses van de doelgroep.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This